2. Nowy materiał konstrukcyjny - zgłoszenie patentowe P.403336


Zdjęcie podglądowe.

Przedmiotem wynalazku jest materiał konstrukcyjny, z którego można wykonywać elementy nośne, pokrycia, formować całe zespoły maszyn czy budowli. Może on być stosowany tam gdzie obecnie stosuje się metale, stopy metali, drewno, żelazobeton, ceramikę, tworzywa sztuczne i wiele innych.
Istotą wynalazku jest sposób tworzenia materiału polegający na umieszczeniu w osnowie (1) wykonanej z metalu lub stopu metali korzystnie ukształtowanych struktur przestrzennych. Struktury te mogą być wykonane z włókien (2) lub być w postać pyłu, granulatu, nieregularnych bryłek. Włókna posiadają pogrubienia (3) w celu spowodowania równomiernego obciążenia całego przekroju włókna. Pogrubienia kotwią dodatkowo włókna w osnowie metalowej, co większa wpływ ich obecności na właściwości nowego materiału.
Materiał może być kształtowany w formie płyt lub brył - wlewków podobnie jak wlewki metali lub inne. Materiał można poddawać obróbce plastycznej oraz skrawaniu. Przy zastosowaniu włókien o wysokiej przewodności elektrycznej lub przeciwnie - o dużym oporze elektrycznym, z materiału według wynalazku można wykonywać przewodniki prądu o żądanych właściwościach przewodności elektrycznej. Z materiału można wykonać drut - w tym drut do splatania w Iinach - otrzymując liny o wielkiej wytrzymałości w stosunku do znanych obecnie.
Zastosowania materiału są podobne jak wyrobów metalowych z tym, że otrzymuje się elementy o wytrzymałości w różnych stanach obciążeń większej od metalowych o kilka do kilku tysięcy razy.
Materiały na metalową osnowę to co najmniej jeden metal a w szczególności są to: glin, magnez, miedź, kobalt, nikiel, cyrkon, srebro, złoto, tytan, żelazo, wolfram wanad, uran i różne mieszaniny. Materiały włókniste w szczególności są to włókna szklane, włókna węglowe, włókna metalowe, włókna ceramiczne, włókna organiczne, włókna węglika krzemu, włókna krzemu, włókna węglika boru, azotku krzemu i włókien włókna tlenku glinu. Materiały dodawane do osnowy mogą być w postać pyłu, granulatu, nieregularnych bryłek. Materiał włóknisty i granulowany w osnowie metalicznej może być rozmieszczony równomiernie albo nierównomiernie. Nierównomierny rozkład może być stosowany do tworzenia różnych właściwości mechanicznych, elektrycznych lub termicznych w różnych obszarach osnowy metalowej, przykładowo tworząc półprzewodniki.

Zobacz też inne nowe technologie


Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonał Bartłomiej Luks