4. Projekt „skrzydło pasmowe” - zgłoszenie patentowe P.403907


Zdjęcie konstrukcji.

Obiekt wykazuje niezwykle właściwości lotne i pilotażowe stwarzając nieosiągalne przy klasycznych samolotach stany lotu np. pionowe, powolne opadanie tzw. spadochronowanie, możliwość krótkiego zawisu oraz krążenia na zadanej wysokości z niewielką szybkością i po niewielkim promieniu zakrętu (np. aparat o wymiarach 1,5 x 1,5 m krąży po promieniu ok. 4 m), dużą rozpiętość prędkości maksymalnej i minimalnej. Poza tym nie osiąga niebezpiecznych stanów lotu i nie można wprowadzić go w korkociąg. Ze wszystkich figur akrobacji aparat wyprowadza się łatwo, jest bardzo stabilny i poprawny pilotażowo.


Główne cechy konstrukcji:

1. możliwość zawisu w powietrzu (prędkość postępowa 0 km/h), bardzo duża rozpiętość prędkości lotu,
2. pionowe lądowanie, tzw. spadochronowanie - zarejestrowane na filmie,
3. niespotykanie duża przestrzeń ładunkowa w porównaniu do wymiarów całego obiektu,
4. obiekt jest skalowalny w górę i w dół,
5. konstrukcja charakteryzuje się dużą manewrowością,
6. do startu obiekt nie potrzebuje długiego rozbiegu,
7. płatowiec nie osiąga tzw. niebezpiecznych stanów lotu (np. w przypadku przerwania pracy silnika podczas wznoszenia, łagodnie przechodzi do lotu poziomego),
8. obiekt nie daje się wprowadzić - w sposób zamierzony czy też nie zamierzony - w tzw. korkociąg, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo lotu.


Nasz obiekt to już nie samolot w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale zupełnie nowa kategoria statku powietrznego. Własności najlepszych i najnowocześniejszych obiektów znanych obecnie nie mogą się nawet zbliżyć do naszego.

Zobacz też inne nowe technologie


Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonał Bartłomiej Luks