Wykaz zrealizowanych projektów

1. Rezerwowy ciąg nawęglania w EC Katowice
2. Projekt techniczny, budowlany i warsztatowy zbiornika retencyjnego wapienia o pojemności V=1000 m3.
3. Projekt techniczny, budowlany i warsztatowy posadowienia zbiornika retencyjnego wapienia o pojemności V=1000 m3 oraz zbiornika piasku i zbiornika recyrkulacyjnego na komorze nieczynnego osadnika żużla w EC Bielsko Biała II. Projekty te wykonano na zlecenie firmy MEGADEX Warszawa.
4. Projekt techniczny, budowlany i warsztatowy trasy rurociągów wody chłodzącej, oleju i sprężonego powietrza dla EC Katowice.
5. Modernizacja odżużlania kotłowni zakładów TERMA-DOM Zabrze.
6. Projekt techniczny, budowlany i warsztatowy modernizacji odpopielania kotłów nr 6 i nr 7 w Elektrowni ŁAGISZA.
7. Trasa rurociągów pyłopowietrznych z bloku nr 6 do stacji załadowczej i wytwórni emulgatu - dokumentacja techniczna, budowlana i warsztatowa. ŁAGISZA
8. Projekt budowlany budynku obsługi torowej - w Elektrowni ŁAGISZA.
9. Pompownia wody zmywnej oraz system transportu hydraulicznego do osadnika żużla w EC Łódź.
10. Zbiornik tworzenia mieszaniny żużla i popiołu z wodą - projekt techniczny, budowlany i warsztatowy. TOPEKO-Sp. z o.o. Łagisza
11. System odparowania propanu – dokumentacja koncesyjna i warsztatowa. Łagisza
12. Kompleksowy system transportu odpadów paleniskowych oraz produktu instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni ŁAGISZA.
13. Węzeł kruszenia paliwa dla kotła fluidalnego – dla EC Katowice.
14. Mieszacz popiołu wodą – dla TOPEKO-Sp. z o.o. Łagisza.
15. Zespół zsuwni do kalibracji wag przenośnikowych – El. Jaworzno II.
16. Studium możliwości wykorzystania wytwórni mieszaniny popiołowo-wodnej w El. Bełchatów.
17. Projekt techniczny wytwórni emulgatu wraz z systemem rozprowadzania go po składowisku w El. Bełchatów - dokumentacja wykonana wspólnie z firmą Poltegor Wrocław.
18. Studium wykonalności przedsięwzięcia deponowania odpadów paleniskowych z elektrowni zawodowych w wyrobiskach KWK „Paryż”.
19. Projekt budynków dla ośrodka wczasowego KWK Mysłowice – dla Fundacji „Barbórka”.
20. Dokumentacja techniczna i warsztatowa modernizacji i zabudowy filtrów pulsacyjnych na zbiorniku retencyjnym popiołu w EC Katowice.
21. Aeracja dna zbiornika retencyjnego - dokumentacja techniczna i warsztatowa wykonana dla EC Łódź 3.
22. Projekt koncepcyjny, techniczny i wykonawczy osłon dźwiękochłonnych dla stacji napędowej przenośnika taśmowego nawęglania w EC Będzin.
23. Projekt wykonawczy zsypów zanieczyszczeń metalicznych w EC Bielsko Biała II - na zlecenie firmy MEGADEX – Warszawa.
24. Zabudowa czujników metali na przenośnikach taśmowych w EC Bielsko Biała II - na zlecenie firmy MEGADEX – Warszawa.
25. System transportu mączki kamienia wapiennego z podajnika ślimakowego nr 3 do intrex-u A kotła nr 2 Elektrowni Jaworzno III
26. System transportu mączki kamienia wapiennego z podajnika ślimakowego nr 4 do intrex-u B kotła nr 2 Elektrowni Jaworzno III
27. Opracowanie projektu koncepcyjnego, technicznego i wykonawczego oraz wdrożenie do produkcji seryjnej zaworów kopułowych z pompowaną uszczelką.
28. Opracowanie projektu technicznego i wykonanie zaworów przerzutowo-zsypowych.
29. Projekt techniczny zabudowy zaworów przerzutowo-zsypowych zbiornika retencyjnego popiołu lotnego nr 3 – Elektrownia Siersza (2012 r.).
30. Modernizacja instalacji transportu pneumatycznego popiołu dennego – Elektrownia Jaworzno II (2013 r.)
31. Modernizacja instalacji transportu pneumatycznego sorbentu wapiennego – Elektrownia Jaworzno II (2013 r.)

Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonał Bartłomiej Luks