1. Wysokowydajna turbina wiatrowa/wodna - zgłoszenie patentowe P.403338


Turbina - widok ogólny

Turbina napędzana energią kinetyczną wiatru albo wody płynącej w rzece lub poruszanej poprzez wiatr objawiającej się jako falowanie morza. W znanych rozwiązaniach przemieszczająca się masa wody oddziałuje jedynie na pewną część elementów roboczych turbiny, reszta tych elementów wykonuje ruch jałowy, by znaleźć się ponownie w miejscu gdzie zostanie poddana parciu powietrza albo poruszającej się wody. Najbliższym przykładem jest znane powszechnie koło wodne podsiębierne wykorzystujące energię kinetyczną płynącej wody bez potrzeby wcześniejszego jej spiętrzania. Turbina według wynalazku posiada wirnik z łopatami umocowany w łożyskach umożliwiających wykonywanie ruchu obrotowego przez wirnik. Wał turbiny z łopatami obudowany jest bocznymi osłonami. Osłony te tworzą dwa lub więcej kanałów (3) doprowadzających przemieszczające się powietrze/wodę w kierunku łopat turbiny. Turbina posiada również jeden lub więcej kanałów odprowadzających powietrze/wodę z przestrzeni roboczej z ukształtowanym korzystnie wylotem, powodującym zasysanie medium opuszczającego przestrzeń roboczą turbiny. Łopaty turbiny mogą posiadać korzystnie wyprofilowaną powierzchnię umożliwiającą powstawanie dodatkowej siły napędzającej turbinę, różną od siły parcia przemieszczającego się ośrodka. Wirnik (1) posiada równomiernie rozmieszczone łopaty (2). Boki każdej łopaty zamknięte są przez płyty połączone z powierzchnią łopaty wzdłuż linii wygięcia. Strumień powietrza/cieczy, oddziałuje swym ciśnieniem dynamicznym od strony wklęsłej powodując obrót wirnika (1) z przymocowanymi do niego łopatami (2). Poza tym, strugi opływające wypukłą część łopaty generują powstanie podciśnienia wywołującego oddziaływanie powodujące ruch obrotowy wirnika. W szczególności górna część łopaty uformowana jest zgodnie z przebiegiem wysokonośnych profili lotniczych lub innych, na przykład stosowanych w wodolotach skrzydeł generujących siłę nośną w wodzie. Wylot powietrza/płynu odbywa się poprzez korzystnie ukształtowany kanał wylotowy, który powoduje podciśnienie w rejonie wypływu strugi powietrza/cieczy ułatwiające opuszczenie kanałów turbiny przez to medium.

Zobacz też inne nowe technologie


Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonał Bartłomiej Luks