2. Przegroda (sposób oddzielania cząstek cieczy lub gazu) - zgłoszenie patentowe P.403339

Przedmiotem wynalazku jest sposób oddzielania cząstek płynu – cieczy lub gazu posiadających pewną określoną energię kinetyczną od innych poruszających się, mających mniejszą energię kinetyczną. Energia kinetyczna cząstek jest wyznacznikiem decydującym o tym czy cząstka będzie przepuszczona do wyodrębnionego obszaru – akumulatora cząstek szybkich.
Sposobem oddzielania cząstek szybkich od wolnych jest doprowadzenie ich do poruszania się po torze zakrzywionym, czyli wycinku koła lub innej krzywej, po którym ruch doprowadza do wystąpienia możliwie największej odśrodkowej siły bezwładności. Jednym ze sposobów jest przepuszczanie cząstek płynu poprzez przegrodę wykonaną z rurek o małej średnicy - nanorurek. Po opuszczeniu przegrody cząstka o pewnej prędkości zostanie skierowana poprzez odśrodkową siłę bezwładności na zewnątrz toru krzywoliniowego, po którym poruszała się biegnąc w zakrzywionej rurce. Rurki w całej przegrodzie muszą posiadać identyczne lub podobne krzywizny ich wygięcia.
Innym sposobem oddzielenia cząstek o różnych poziomach energii kinetycznej jest doprowadzenie do wymuszenia biegu krzywoliniowego w pewnym obszarze oddzielającym zbiornik cząstek szybkich od wolnych poprzez oddziaływania elektromagnetyczne, magnetyczne, grawitacyjne oraz hydrokinetyczne powodujące, że cząstki w tym obszarze będą się poruszać po torze krzywoliniowym - najkorzystniej kołowym - o tym samym kształcie i identycznej orientacji w przestrzeni. Wszystkie cząstki muszą być poddane biegowi po torze o tym samym kształcie w zadanym obszarze będącym przegrodą oddzielającą zbiornik cząstek o energii kinetycznej wyższej lub równej zadanej. Energia zadana jest możliwa do ustalenia poprzez regulator przegrody. Urządzenie stanowi rozwinięcie rozwiązania znanego pod nazwą pompa ciepła i jest oparte na zasadzie pobierania ciepła z materii o dowolnej temperaturze wyższej od zera bezwzględnego.
Efekt objawia się w postaci uzyskania masy płynu o podwyższonej do zadanej wartości temperaturze. Zastosowanie sposobu segregacji wysokoenergetycznych cząstek pozwala czerpać energię o dużych wartościach całkowicie czystą pod względem ekologicznym. Może skutecznie konkurować ze znanymi sposobami uzyskiwania energii szczególnie cieplnej.

Zobacz też inne nowe technologie


Wszystie prawa zastrzeżone przez właściciela strony.
Jeśli strona nie wyświetla się poprawinia włącz obsługę javascript.
Zakazuje się kopiowania matariałów umieszczonych na stronie bez zgody właściciela.
Stronę wykonał Bartłomiej Luks